81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ СМЯНА

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 

 

УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 1767/10.04.2018Г. И ЗАПОВЕД № 1776/11.04.2018Г. НА ДИРЕКТОРА НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА, УЧЕНИЦИТЕ:

 

              1. ОТ ІІ СМЯНА ТРЯБВА ДА ИЗЧАКВАТ УЧИТЕЛЯТ ВОДЕЩ 1. УЧЕБЕН ЧАС ПРЕД УЧЕНИЧЕСКИЯ ВХОД МЕЖДУ 13.10 ЧАСА И 13.20 ЧАСА.

 

              2. УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ НУЛЕВ ЧАС, КОНСУЛТАЦИИ, СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - ДЧ ПО ФВС, ИЗВЪНРЕДНИ ЧАСОВЕ ЗА ТЕКУЩИЯТ ДЕН ДА ИЗЧАКВАТ УЧИТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД ВЪВ ВЪНШНОТО ФОАЙЕ И ЗАЕДНО ДА ВЛЯЗАТ В СГРАДАТА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО".

 

 

УЧИЛИЩНО   РЪКОВОДСТВО