81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Издаване на медицински бележки

 

Във връзка с писмо с изх. № 04-14-1041/15.11.2016 г. на Столична регионална здравна инспекция, с вх. №0211-21/16.11.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването и проведена работна среща между Регионално управление на образованието и Столична РЗИ са дадени:

 

                    - указание

 

                    - медицинска бележка - образец

 

Столична РЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка.

При необходимост инспекторите на Столична РЗИ ще осъществяват целенасочен контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.