81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Издаване на медицински бележки

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., и с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването, са дадени:

 

указания12 - за изискванията при издаване на документи 

 

медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини

 


СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката. 


При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.