81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка с писмо РУО – София-град с изх.№ РУО1- 12928/22.05.2018 г. и във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., ви информираме, че сайтът на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт ще подадате заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

 

Ръководство 81. СУ "Виктор Юго"