81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА"

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА"

 

През месец май 2018г. ще се проведе областният етап от международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Конкурсът  е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

 

При разработването на рисунките трябва стриктно да се спазват определените правила, иначе няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

 

Правила: Преглед (PDF)

 

Презентация: Преглед (PowerPoint)