81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

КОНКУРС ПО КРАСНОПИС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2, 3 И 4 КЛАС В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

КОНКУРС ПО КРАСНОПИС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2, 3 И 4 КЛАС В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

 

 

 

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

Училищното ръководство обявява конкурс по краснопис за ученици от 2, 3 и 4 клас в 81. СУ "Виктор Юго". Конкурсът се провежда за втора поредна година и е продължение на училищната политика за повишаване на грамотността. За подробности моля прегледайте прикачения файл или се обърнете към класния ръководител.

 

Пожелаваме успех на всички участници!

  

Училищно ръководство

 

 

Регламент:  Преглед (PDF)

 

Текстове за I кръг на състезанието: 

Текст 2 клас:  Преглед (PDF)

Текст 3 клас:  Преглед (PDF)

Текст 4 клас:  Преглед (PDF)