81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

81. СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

Адвокат Елена Златева

 

ЗА КОНТАКТ:

Адрес:  гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра

ул. "Седми септември" № 19, вх. Г, ет. 1, ап. 3

електронна поща: [email protected]


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Преглед (PDF)

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" Преглед (PDF)