81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЛОГОПЕДИ В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" - ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Уважаеми родители,

        

Увeдомяваме Ви, че 81. СУ „Виктор Юго“, гр. София разполага с двама логопеди. Единият е г-жа Уляна Евтимова от Държавен логопедичен център и един на щат към училището – г-жа Теодора Янева.

 

За повечето хора логопеда е педагог, който се занимава с терапия на нарушеното звукопроизношение /р, л, с, ш/. Всъщност, логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането -  дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

 

Комуникативните нарушения засягат говора - артикулация, интонация, темп, мелодика и езика /фонетика, морфология, синтаксис, семантика/. Проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане.  

 

Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

1.       Артикулационни нарушения.

2.      Гласови нарушения.

3.      Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии.

4.      Езикови нарушения- на форматa, съдържаниетои употребата.

5.      Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения.

6.      Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения.

7.      Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения.

8.      Специфични обучителни трудности

- дислексия

- дисграфия

- дискалкулия

- специфично нарушение на способността за учене

9.      Комуникативни нарушения при нарушение на плавноста на речта:

- заекване

- запъване

- тахилалия

- брадилалия

10.  Нарушения от аутистичния спектър.

 

В  началото на всяка учебна година се прави обследване на учениците – езиков-говорно и писмено. За учениците от 1 клас то е езиково-говорно, а за тези от 2 до 4 клас е писмено. 

 

Не се притеснявайте да се обръщате за консултации към нашите логопеди.

 

Работно време на г-жа Евтимова:

Понеделник: 14.00 – 17.40 ч.

Вторник: 9.00 – 13.00 ч.

Сряда: 14.00 – 17.40 ч.

Четвъртък: 14.00 – 17.40 ч.

Петък: 9.00 – 13.00 ч.

 

Работно време на г-жа Янева:

Понеделник: 11.00 – 15.00 ч.

Вторник: 11.00 – 16.00 ч.

Сряда: 11.00 – 15.00 ч.

Четвъртък: 11.00 – 15.00 ч.

Петък: 10.50 – 14.30 ч.