81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017г.

Математически състезания през месец ноември 2017г.:

 

Математически турнир Черноризец Храбър - Състезанието се провежда всяка година на 1-ви ноември в цялата страна. Организатор на състезанието е Института по математика и информатика при БАН.

 

Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас,     9-10 клас и 11-12 клас.

 

Учениците могат да се запишат за участие  в следните училища, които провеждат състезанието:

 

СОФИЯ - 125 СУ "Боян Пенев"
жк "Младост 1", до блок 43
Записване до 27.10. в работните дни от 8:00 до 17:00 ч. в стая 402

 

СОФИЯ - Първа частна математическа гимназия 
бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 
Записване от 08.10. до 26.10. по следния график:
Понеделник от 9:30 до 10:30 и от 12:00 до 14:00 часа 
Вторник от 11:00 до 14:00 и от 15:30 до 17:00 часа 
Сряда от 8:00 до 13:00 часа 
Четвъртък от 9:30 до 10:30 и от 15:30 до 17:00 часа 
Петък от 11:00 до 13:00 и от 14:40 до 17:00 часа

 

Официалната страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch. На нея се публикува информация за резултатите на участниците, която съдържа имената, училище и град, клас и получени точки. Родителите на участниците, които не желаят тази информация да бъде публикувана на сайта, трябва да заявят това на Организатора при записване за участие.

 

1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.
2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.
3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.
Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация.
Дават се следните точки:
За всички класове - За непопълнен отговор на задача - по 3 точки. За грешен отговор на задача - 0 точки.
2 - 6 клас - За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.
7 - 8 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.
9 - 12 клас - За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.

 

~~~~~~~~~~

 

Софийски математически турнир – 18 ноември 2017 г. София

 

Софийски математически турнир е индивидуално състезание, за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас.
Надпреварата се провежда във всяко училище, в което е създадена необходимата организация и в което има повече от 20 ученици, изявили желание за участие.

  

Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни),  две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите. Регламентът на оценяване е следния:
за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки;
за непопълнен отговор – по 2 точки;
за грешен отговор – 0 точки.
За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
Времетраенето на турнира е 90 мин. Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.