81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо изх. № РУО1- 7494/29.03.2018 г. и с писмо на председателя на УС на СМБ с вх. № РУО 1-76697/22.03.2018 г., Ви уведомявам, че Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас ще се проведе на 21.04.2018 г.

 

Състезанието за I и II клас е от 08:30 ч. до 10:00 ч., а за учениците от III до XII клас – от 10:30 ч. до 12:30 ч.

 

Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор.

 

Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 13:00 ч. на 18.04.2018 г. (сряда).

 

Телефон за справки: 0988903025

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД