81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 


във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 
1-16887/12.07.2017 г. и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

 

1.      Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2.     Информация за същността на всеки един вид социална услуга

3.     Практически насоки за действия при инцидент