81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на РУО София-град с изх. № РУО1-1027/14.01.2019 г. Ви информираме, чеОрдена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат – България организира Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“. Конкурсът е включен под № 74 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година.

 

Приложение: Регламент