81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО НА РЗИ СОФИЯ-ГРАД СВЕЖДАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ: 

 

„ПОБЕДИ ОПАСНОСТТА!”

 

Проблемите на пътната безопасност в последните години надхвърлят по значение националните и регионални предели. Опазването живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение днес за страните от целия свят.

Едва ли има съмнение у някой, че днешните улици са като бойно поле – невинни жертви, безкрупулни убийци и накрая oстава само сухата статистика. Правилата на движение по пътищата  са съвършени на теория, но на практика се оказва, че на тях, не може да се разчита. Не може да се доверим и на съвестта на шофьори, които се качват зад волана пили или под влиянието на адреналина от възможностите на скъпите си и бързи автомобили. В една такава ситуация най- потърпевши са децата ни – приказно разсеяни, тичащи насам- натам след някоя топка, имайки все още доверие в нас – отговорните за живота и здравето им, възрастни.

          Но нито едно правило и нито едно поучение не би било ефективно без нашият личен пример.  От него по- добър учител няма. Не е редно да говорим едно, а на практика да правим точно обратното.

 


 

      Като всяка добра идея, възпитанието в отговорно поведение на пътя, е добре да започне от съвсем ранна възраст.

 

ü   Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

ü   Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

ü   Когато пресичате пътното платно, изберете мястото така, че да виждате целия път.

ü   Винаги се оглеждай когато пресичаш, дори и на най- малката квартална уличка. Първо наляво, после надясно.

ü   Пресичай винаги на пешеходнa пътекa, дори и да повървиш няколко метра до нея. Увери се, че шофьорът, ако има такъв, те е видял и е намалил скоростта. Чак след това можеш да стъпиш на платното.

ü   На светофарите пресичай на зелено, 2 секунди след като е светнало зеленото.  Никога на жълто, абсолютно никога на червено.

ü   Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

ü   Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

ü   Ако те е страх или има силно движение, което не ти позволява да пресечеш сам, изчакай някой възрастен или да се събере по- голяма група. Няма нищо срамно да поискаш помощ. Понякога от това зависи животът ти.

ü   Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

ü   Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

 

 

         За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

 

ü Придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара;

ü Определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;

ü Контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут; 

ü Уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден;

ü  Използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;

ü Използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;

 

 

         Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

 

ü Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;

ü Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;

ü Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;

ü Да не возите малки деца на предната седалка;

 

 

     Дали и кога нашите улици ще станат безопасно място за преминаване, никой не може да каже. Това зависи само и единствено от нас. Можем и трябва да научим детето ни да се пази само и така да намалим колкото можем риска за живота му.