81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“.

 

„По-здрави деца“ дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации.

 

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, които ще бъдат реализирани в часовете за занимания по интереси. Считаме, че  по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот, изграждат се трайни навици необходими за цял живот.

 

Подробна информация за програмата може да откриете тук.

 

За да бъде включено детето ви в дейностите по програмата е необходимо да попълните декларация за информирано съгласие, която трябва да върнете на учителя в ЦДО най-късно до 26.09.2018 г.