81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Националното състезание по английски език - 11.02.2017г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че Националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България - вътрешноучилищен кръг, ще се проведе на 11.02.2017г., събота, от 09.00 часа. Учениците, заявили участие, да заемат местата си не по-късно от 08.30 часа като представят документ за самоличност /ученическа лична карта или бадж/.

Училищното ръководство

Приложение: списък на учениците, съгласно Регламента на състезанието Преглед (PDF)