81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, ИЗВЕЛИ НА ПРИЗОВИ МЕСТА ОТБОРИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

На 21.11.2017г. в Регионален исторически музей - гр. София бяха връчени награди на учителите по физическо възпитание и спорт, участвали и извели на призови места отбори в Ученически игри през учебната 2016/2017 година:

 

Г-н Цветан Спасов

Г-жа Симона Запрянова

Г-жа Искра Златанова

Г-жа Михаела Дилова

Г-н Петър Христов

 

Училищното ръководство ви благодари за положения труд и усърдието в работата с малките спортисти и ви пожелава още много бъдещи успехи!

 

 

Снимки: