81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на учениците

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  Преглед (PDF)