81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване