81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Нормативни документи

 • СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА Преглед (PDF)

   
 •  

  ПРАВИЛНИK ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  през учебната 2016/2017 година Преглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА в  81. СОУ "Виктор Юго" Преглед (PDF)

   
 •  

  ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в  81. СОУ "ВИКТОР ЮГО" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/ 15.02.2013 г.  Преглед (PDF)