81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Нормативни документи

 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" – 2016-2020 ГОДИНАПреглед (PDF)

   
 •  
  • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО" – 2016-2020 ГОДИНАПреглед (PDF)

    
  •  

   СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦАПреглед (PDF)

    
  •  

   ПРАВИЛНИK ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  през учебната 2016/2017 година Преглед (PDF)

    
  •  

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА в  81. СОУ "Виктор Юго" Преглед (PDF)

    
  •  

   ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в  81. СОУ "ВИКТОР ЮГО" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. Преглед (PDF)

    
  •  

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/ 15.02.2013 г.  Преглед (PDF)