81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Покана за участие в обществена поръчка

15.10.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

Удължаване на първоначавлният срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена

Заповед

 

 

 

 

 

04.10.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

ПОКАНА ЗА  участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

Документация

 

Обява

 

приложение В

 

 

проект договор