81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2018 ГОДОТ 9:00 ЧАСА И ЩЕ Е С ПРОДЪЖИТЕЛНОСТ 2 УЧЕБНИ ЧАСА (80 МИНУТИ).

ДО УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ СА ДОПУСНАТИ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧИЛИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 75% ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ /50 Т./ – 37,5 ТОЧКИ.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В

112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, БУЛ. „ДОНДУКОВ“ №60

 

Любов

Любомир

Благоева 

Деян

Мирославов

Славков

Деница 

Димитрова

Кирчева

Златина 

Тодорова

Ценова

Едуард

Пламен

Милевски

Даниела 

Георгиева

Георгиева

Даниел 

Радославов

Вангелов

Лилия

Георгиева

Гонева

Стоян

Ванев

Иванов

Димитър 

Стоянов

Стоименов

Рая

Цветелинова

Стойчева

Пьотр 

Заимов

Заимов

Василена

Маринова

Байкова

Елена 

Иванова

Манчева

Никол

Иванова

Шимбова

 

 

УЧЕНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В 8:30 ЧАСА В УЧИЛИЩАТА ДОМАКИНИ И ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА ИЛИ УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА.

 

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО.