81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 23 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в райони Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Оборище, Овча купел и Сердика - в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от училищата в райони Витоша, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица - в 81. СУ „Виктор Юго“, р-н Младост, ул. "Бъднина" №3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 23 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност -  ученическа книжка.

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е анонимен.

Квесторитеследва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07:45 ч. на 23.02.2019 г. за инструктаж.

Пожелаваме успех на всички участници!