81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Открит урок – "Да се знае, да се помни българската традиция” – 2 а клас

      На 20.12.2016 г. учениците от 2 "а" клас с класен ръководител Теодора Шивикова представиха открит урок „Да се знае, да се помни българската традиция”. Учениците пресъздадоха традициите и обичаите на Бъдни вечер, които са формирали векове наред българските семейни ценности. Сцени на задушевни разговори пред трапезата на Бъдни вечер в голямо, сплотено семейство, разкриха какво е Коледа, какви ястия се нареждат на масата и подготвянето на най-големия син за станеник и коледар. Представиха се народни песни, наричания и  коледарско хоро „Ямболски коледарски буенак”.