81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ОТКРИВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ПЛОЩАДКА ПО БДП

ОТКРИВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ПЛОЩАДКА ПО БДП

 

BG Sofia coa

 

 

На 09.11.2018г. в 81. СУ „Виктор Юго“ бе открита интерактивна площадка по БДП. Площадката е изградена  с финансовата подкрепа на Столична община „Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение“. Ръководството на 81. СУ „Виктор Юго“ изказва благодарност на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Евгени Крусев - заместник–кмет на СО и председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София, на г-жа Ирена Димитрова - Директор на дирекция „ПИСТ“, и на г-н Симеон Симов секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София за оказаното съдействие.

 

Новата площадка създаде условия за съвременно обучение. Учениците имат възможност в реална среда да придобият не само теоретични знания по пътна безопасност, но и ценни практически умения и навици, които да им помагат в сложната пътнотранспортна обстановка.

 

В празника взеха участие учениците от начален етап и техните учители. Откриването бе съпроводено с песни демонстриране на умения за управление на велосипед, управление на закупените учебни автомобили и естествено много радост и вълнение. За спазването на правилата съдейства инспектор от 7 РПУ.

 

 

Снимки от събитието: