81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебна 2013 / 2014 г.

Обобщен анализ на резултатите от образователно- възпитателната дейност   през първи срок на учебната 2013/ 2014 година.

 В начален етап: Прочетете тук.

 В прогимназиален  и гимназиален етап: Вижте тук.