81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебна 2014/ 2015 г.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ВХОДНО РАВНИЩЕ

2014/2015 учебна година

V - ХІІ клас

Прочетете тук.

 

Обобщен анализ на резултатите от образователно- възпитателната дейност  за учебната 2013/ 2014 година

 В начален етап:Прочетете тук.

 В прогимназиален  и гимназиален етап: Прочетете тук.