81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебна 2015/2016 г

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В НАЧАЛЕН ЕТАП /I – IV КЛАС/

Прочетете тук.

 

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /V – XІІ КЛАС/

Прочетете тук.