81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРОГРАМА ЗА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО”

  

„Във вътрешния свят на човека добротата е слънцето“

 Виктор Юго

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

на 23.02.2018г. ще се проведе Патронния празник на 81. СУ „Виктор Юго”. Моля учениците да се яват в училище 15 минути по-рано от утвърдените в програмата за представителните изяви часове за съответния клас.

 

Програма: Преглед (PDF)