81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 

Уведомяваме Ви, че Иновативно 81 СУ „Виктор Юго“ за учебната 2019-2020 г. не е кандидатствало и съответно не получава хранителни продукти по схема "Училищно мляко". След  проведена процедура по  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, бе избран доставчик по Схема „Училищен плод“. След избора ДФ „Земеделие“ предприе действия по извършване на проверка на цялостната дейност на избрания изпълнител и след приключването и отказа да издаде Акт  за одобрение на избрания доставчик. Следователно, училището не е бенефициент по Схема „Училищен плод“ за текущата учебна 2019-2020 г.

 

Що се отнася до закуските в училище, осигурявани със средства за подпомагане на храненето на учениците от I до IV клас, в чл. 15, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, недвусмислено посочва, че закуски се предоставят „само за присъстващите в групите за задължително предучилищно образование деца и за присъстващите в клас ученици от I до IV клас.“

 

С оглед гореизложеното и предвид факта, че учениците към настоящия момента са в дистанционната форма на обучение, което е неприсъствено, не следва да получават закуски на това основание.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

Училищно ръководство