81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПОКАНА

 ПОКАНА КЪМ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ, КАКТО И РОДНИНИ НА НАШИ УЧЕНИЦИ