81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПОКАНА

Покана за участие в Общо събрание на Училищното настоятелство

На 5 ноември 2014 г., сряда, от 18:30 ч. в Актовата зала на 81 СОУ „Виктор Юго“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство.Заседанието ще премине при следния дневен ред:          

  1. Отчет на Управителния съвет на настоятелството за последната година.          
  2. Решение за целите и организацията на Коледния базар и концерт в края на годината.          
  3. Решение за целите и организацията на дарителската кампания за учебната 2014/2015 година.          
  4. Разни.          

Каним всички, които са съпричастни с подобряването на учебната среда в 81 СОУ, да присъстват. Препоръчително е участието в събранието на поне един представител от всеки клас. УС на Училищното настоятелство.