81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Покана за Празника на буквите в 1 е клас

Покана за Празника на буквите в 1 е клас.

 

На вниманието на родителите на ученици от 1 е клас с класен ръководител г-жа Петя Петкова.