81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПОКАНА за участие в Общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА за участие в Общо събрание на Училищното настоятелство

На 18 ноември 2015 г., сряда, от 18:30 ч. в Актовата зала на 81 СОУ „Виктор Юго“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство. Заседанието ще премине при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на настоятелството за последната година.
  2. Решение за целите и организацията на Коледния базар и концерт в края на годината.
  3. Решение за целите и организацията на дарителската кампания за учебната 2015/2016 година.
  4. Разни.

Каним всички, които желаят, да присъстват. Препоръчително е участието в събранието на поне един представител от всеки клас.                                                                  

УС на Училищното настоятелство