81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ “МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ“ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   

На 02.03.2017г. се състоя представителна изява на група по интереси “Малки художници“ по Проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Ваня Колчева. Присъстваха родители на ученици включени в групата и г-жа Кадифейка Радкова. Учениците  направиха изложба  и показаха постигнатите умения в рисуването на натюрморт, гратажна техника и изграждане на образи с помощта на точици. Те показаха своя мироглед и възприятие за света с използването на различни изразни средства в показаните творби. Изпълнението на поставената им задача предизвика много настроение и емоции, и поле за разгръщане на творческите им възможности и талант.

 

Клубната изява на учениците показа как училището може да се превърне в място за стимулиране  на творчеството мислене на децата.

 

 

Снимки от събитието: