81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, УЧАСТАВЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ № 2768/11 .09. 2018г. ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г. ПОДАДЕНИТЕ ОТ ФИРМИТЕ ОФЕРТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.