81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В І. КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАБИНЕТ № 104 НА 05. И 06.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 18:00 ЧАСА И НА 07.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 17:00 ЧАСА.

 

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС.

 

РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВИЛИ КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩ/ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ПРИ ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ОРИГИНАЛА.

 

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В І. КЛАС, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

СПИСЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ И НА ВХОДА НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

 

Родителите, чиито деца не са приети на първо класиране, ако желаят могат да подадат заявление, при наличие на свободни места, за участие във второ класиране по график: 

Времеви график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018-2019 година, съгласно Приложение 1 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83/22.02.2018 г. на СОС