81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 12.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 18:00 ЧАСА И НА 13.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 17 ЧАСА В 104 КАБИНЕТ.

 

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС.

 

РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВИЛИ КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩ/ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ПРИ ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ОРИГИНАЛА.

 

 

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В І. КЛАС, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

  

СПИСЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ И НА ВХОДА НА 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"