81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

 

СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR), ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ 25.05.2018г., КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПУБЛИКУВА ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРАЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМА МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ И С КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:

ОТ 03.07.2018гВ КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ОТ 08:30 ДО 15:30 ЧАСА

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА НА 16.07.2018г., КАКТО СЛЕДВА:

 

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИУЧ НЕМСКИ ЕЗИК - 2

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИУЧ ФРЕНСКИ ЕЗИК - 6

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИУЧ РУСКИ ЕЗИК - 1

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ НЕМСКИ ЕЗИК И ИУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1