81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА В ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА В ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА КЪМ 11.07.2018г., КАКТО СЛЕДВА:

 

ШЕСТИ КЛАС:

 

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ НЕМСКИ ЕЗИК И ИУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 7

 

 

СЕДМИ КЛАС:

 

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИУЧ МАТЕМАТИКА (7“б“ КЛАС) – 3

ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ЗУЧ НЕМСКИ ЕЗИК И ИУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1