81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

I.      81. СУ „Виктор Юго“ ще извърши прием в VIII клас за учебната 2017/2018 година в една паралелка (26 ученици) с профил „Чужди езици“.

 

Профилиращи предмети:

 

1.       Английски език – с интензивно изучаване в VIII клас.

2.       Втори чужд език по избор – немски език/френски език/руски език

3.       Български език и литература

4.       История и цивилизации

 

Начин на балообразуване:

 

Удвоените резултати от Националното външно оценяване по български език и литература и математика, и резултатите по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

 

II.    Училищната комисия по приема на ученици осъществява дейността си  съгласно графика на дейностите, утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-1362/14.09.2016 г. и № РД09-1638/19.10.2016 г. на съответните дати от 08.00 до 18.00 часа.

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА2017-2018 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:  Преглед (PDF)