81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС И УЧИЛИЩА–ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ОТ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

Информираме ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2018 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда).

 

Приложение:

 

1. Заповед № РД03-265/15.05.2018 г. Преглед (PDF)

 

2. Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г. Преглед (PDF)