81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Прием след завършен 7. и 8. клас - 2016/2017г.

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

 


Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

 


НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 


СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

 


 Паралелка с Чуждоезиков профил - английски език, втори чужд език по избор (френски, немски и руски) 

 Паралелка с Технологичен профил „Предприемачество и бизнес“