81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Прием в 5 клас за 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

 

във връзка с преразпределението на учениците от 4 клас на база подадени заявления за изучаване на ИУЧ в 5 клас през 2020/2021 г. и приемане на нови ученици в 5 клас за учебната 2020/2021 г. Ви представяме график на дейностите и критерии.

 

Училищно ръководство