81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Важно! Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

ГРАФИК И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОВАТИВНО 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

 

 

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

във връзка със записването на ученици на първи етап на класиране, прием в VIII клас в Иновативно 81.СУ "Виктор Юго" или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране за учебната 2020/2021 година Ви информираме за следното:

 

Записването на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие на II етап на класиране ще се осъществява в дните от 14.07.2020 г. до  16.07.2020 г. с работно време 08.00 часа - 18.00 часа в сградата на 81. СУ „Виктор Юго”, стая 109.

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка е допустимо родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Съгласно чл. 72 от Наредба 3 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в Иновативно 81. СУ "Виктор Юго", като подават следните документи:

            1. Заявление до директора 

            2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование

 

За връзка с нас: office@81sou.org или на телефон 0879 55 31 71

Записването на приетите ученици на II етап на класиране ще се осъществява в дните от 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. с работно време 08.00 часа - 18.00 часа в сградата на 81. СУ „Виктор Юго”.

Записването на приетите ученици на III етап на класиране ще се осъществяви на 30.07.2020 г. с работно време 08.00 часа - 18.00 часа в сградата на 81. СУ „Виктор Юго”.

 

Училищно ръководство