81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Приет ученик в паралелка "Хуманитарни науки" в 8 клас

Уважаеми родители,

 

предоставяме на Вашето внимание по класираният на първо място по бал ученик и резерви.

 

Класиран на първо място:

Входящ номер Бал
УВД25-9704/10.09.2019г. 244.5
   

 

Резерви:  
УВД25-9713/11.09.2019 г. 238.5
УВД25-9687/10.09.2019г. 232.5

 

Комисия:

1. Зора Петрова

2. Христина Ананиева