81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРОЕКТ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА КЪМ 12.07.2018г. Преглед (PDF)