81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Проект "Твоят час" - инструкция, механизъм

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект "Твоят час".                                                                     Преглед (PDF)

 

Правила за работа на Съвета за обществен мониторинг "Твоят час".     Преглед (PDF)

 

Училищен механизъм за идентифициране на потребностите и интересите на учениците, свързани с развитие на способностите им и

мотивацията им за учене.     Преглед (PDF)

 

Училищна програма по проект "Твоят час" за периода 2016-2017 г              Преглед (PDF)