81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Проект Успех

Област на извънкласна дейност

Форма

Тематично направление

Брой ученици

Учител/Ръководител

Ден/час на провеждане

Място на провеждане

1

Културни компетентности

Клуб

Приятели на книгата

8

Марика Лазарова Лалева

I срок – петък-15:30ч; II срок - петък-12:00ч

читалня

2

Културни компетентности

Клуб

Художествено слово

10

Марика Лазарова Лалева

I срок – сряда-12:00ч; II срок - сряда-13:30ч

читалня

3

Комуникативни умения на роден език

Клуб

Млад журналист

7

Кадифейка Владимирова Цуцуманова

I срок – петък-18:45ч; II срок - петък-18:45ч

кабинет 306

4

Здравословен начин на живот

Клуб

Млад еколог

11

Людмила Атанасова Христова

I срок – вторник- 12:40ч; II срок - вторник - 

12:00ч

кабинет 303

5

Здравословен начин на живот

Клуб

Млад химик

11

Людмила Атанасова Христова

I срок – сряда-12:40ч; II срок - сряда-12:00ч

кабинет 303

6

Природоматематически науки

Клуб

Природен лаборант

11

Людмила Атанасова Христова

I срок – четвъртък - 12:00ч; II срок - четвъртък -12:40ч

кабинет 303

7

Предприемачество

Клуб

Бъдещият предприемач

13

Димитринка Божкова Бориславова

I срок – вторник - 12:30ч; II срок - вторник - 12:00ч

читалня

8

Граждански компетентности

Клуб

Европа и аз

13

Димитринка Божкова Бориславова

I срок – четвъртък - 12:30ч; II срок - четвъртък - 12:00ч

видеозала

9

Граждански компетентности

Клуб

Европа и аз

15

Виолета Георгиева Василева

I срок – четвъртък - 12:30ч; II срок - четвъртък - 12:00ч

читалня