81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обща информация

 

01.04.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за участие в обществена поръчка на стойност по

чл. 20, ал. 3 от ЗОП,

чрез изпращане на покана до определени лица,

с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 81. СУ „Виктор Юго“, гр.София за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1:Учебници и учебни помагала издателска група „Клет България“, „Анубис“ и „Булвест 2000“,

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Домино“ ЕООД

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета – София“ АД и „Просвета Плюс" ЕООД

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника” ООД

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД

 

 

Документация

Покана

Покана "Архимед"

Покана"Бит и техника"

Покана "Домино"

Покана "Клет България"

Покана "Просвета"

 

07.04.2020 г. 

Протокол 

 

09.04.2020 г.

Договор "Архимед"

Договор "Бит и техника"

Договор "Домино"

Договор "Клет"

Договор "Просвета"

 

 

23.03.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                          ОБЯВА

                                                                                      за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

                                                                                                    по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

                                                                                                              „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ТЕСТВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА,

                                                                                                              ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

Обява

Документация

Образци

Проект на договор

 

07.04.2020 г.

Протокол 

 

16.04.2020 г.

Договор  

Протокол