81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Уважаеми ученици и родители,

 

във връзка с Постановление № 289 на МС от 12.12.2018г. и актуализация на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г., ви молим да отделите време и да попълните анкета за ученици, желаещи да се включат в занимания по интереси през втори срок на учебната 2018/2019 година. За допълнителна информация може да се обръщате към класните ръководители.

 

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим ви за отделеното време!

 

Линк към анкетата: тук