81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

ВАЖНО! 


Учениците от 7 клас могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 67и 8 юни 2017 г. в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 67и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.